Акція
Быстрый кредит на несколько днейдо 15 000 грн
Большая сумма на несколько недельдо 50 000 грн
Сумма
600 грн 50 000 грн
Периодичность оплаты % Рекомендуемый срок
2 дня 140 дней
Есть промокод? Примените в личном кабинете

Условия кредитования

Гарантия безопасности:

Icon
Icon
Background rounds
Background person

Як це працює

Accordion icon

CreditKasa пропонує

 • можливість добрати необхідну суму та додати її до поточного кредиту без додаткових погоджень в процесі оформлення добору
 • онлайн-кредити на банківську карту
 • оформлення кредиту без застави та поручителів, тільки за наявності паспорту та ідентифікаційного номеру, не виходячи з дому
 • відсутність додаткових прихованих комісій, платежів, страховок та перших внесків
Accordion icon

Вимоги до позичальника

 • оригінал паспорту та ідентифікаційного номеру
 • постійний трудовий дохід
 • вік позичальника від 18 до 75 років
Accordion icon

Процес отримання кредиту

 • клієнт за 5 хвилин заповнює заявку на отримання кредиту
 • після чого отримує дзвінок від нашого співробітника, проходить перевірку та надає сканкопії документів (паспорту та ідентифікаційного номеру) і номер своєї картки, на яку бажає отримати кредит
 • протягом 3-х хвилин отримує рішення щодо надання кредиту
 • у випадку позитивного рішення, кредит видається відразу на картку будь-якого банку, яку обрав клієнт
 • при повторному зверненні процес отримання кредиту займає менше 3-х хвилин
Accordion icon

Розмір та вартість кредиту

 • Всі клієнти яким доступна опція добору коштів, можуть отримати їх в будь-який момент протягом строку кредиту (без простроченої заборгованості за ним). Доступна сума розраховується індивідуально та щодня. Розмір кредиту збільшується на суму добору, при цьому, строк кредиту та рекомендовані терміни повернення не змінюються
 • КредитКаса надає кредити на суму від 600 грн. до 20 000 грн.
 • Періодичність сплати відсотків обирається клієнтом на сайті – від 2 до 30 днів. Загальний строк кредитування – 300 календарних днів. Вказаний строк кредиту є стандартним і не може змінюватися за вибором споживача. Разом з тим, кредит може бути погашений достроково у будь-який день.
 • Плата за користування кредитом залежить від суми кредиту та процентної ставки за кредитом
 • Види процентних ставок: Стандартна процентна ставка - 2,5% на день, знижена процентна ставка -2,5% на день, пільгова процентна ставка - 0,01% на день
 • Приклад розрахунку з Пільговою процентною ставкою: при сумі кредиту в 1 000 грн, вартість користування за 1 день складе 0,1 грн Приклад розрахунку зі Зниженою процентною ставкою: при сумі кредиту в 1 000 грн, вартість користування за 1 день складе 25 грн Приклад розрахунку зі Стандартною процентною ставкою: при сумі кредиту в 1 000 грн, вартість користування за 1 день складе 25 грн
 • при достроковому погашенні плата за користування кредитом перераховується – проценти нараховуються на суму кредиту виключно за період до його погашення.
 • Реальна річна процентна ставка, відсотків річних:

  за «Стандартною процентною ставкою» за весь строк кредитування та за умови періодичності сплати відсотків кожні 30 календарних днів – 99 947

  за «Зниженою процентною ставкою» за весь строк кредитування, та за умови періодичності сплати відсотків кожні 30 календарних днів – 99 947%.

  за «Пільговою процентною ставкою» за весь строк кредитування – 4%.

Наслідки, які можуть виникати у Позичальника у випадку невиконання зобов’язань перед фінансовим партнером:

 • Неможливість використання Пільгової та Зниженої процентної ставки за кредитом;
 • Формування негативної кредитної історії позичальника шляхом внесення інформації про несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитом до кредитного бюро, що може унеможливити або значно ускладнити отримання кредиту позичальником в будь-якій фінансовій установі в майбутньому;
 • Може бути розпочато процес примусового стягнення боргу або можлива передача прав вимог за боргом третім особам;
 • Залучення для врегулювання заборгованості за кредитом колекторської компанії.
Background rounds
Background person

Как это работает

Accordion icon

CreditKasa предлагает

 • возможность добрать необходимую сумму и добавить ее к текущему кредиту без дополнительного согласования в процессе оформления дополнения.
 • онлайн-кредиты на банковскую карту
 • оформление кредита без залога и поручителей, только при наличии паспорта и идентификационного номера, не выходя из дома
 • отсутствие дополнительных скрытых комиссий, платежей, страховок и первых взносов
Accordion icon

Требования к заемщику

 • оригинал паспорта и идентификационного номера
 • постоянный трудовой доход
 • озраст заемщика от 18 до 75 лет
Accordion icon

Процесс получения кредита

 • клиент за 5 минут заполняет заявку на получение кредита
 • после получает звонок от нашего сотрудника, проходит проверки и предоставляет сканы документов (паспорта и идентификационного номера) и номер своей карты, на которую хочет получит кредит
 • в течение 3-х минут принимается решение о предоставлении кредита
 • в случае положительного решения, кредит выдается сразу на карту любого банка, которую выбрал клиент
 • при повторном обращении процесс получения кредита занимает менее 3-х минут
Accordion icon

Размер и стоимость кредита

 • Все клиенты, которым доступна опция добора средств, могут получить их в любой момент в течение срока кредита (без просроченной задолженности по нему). Доступная сумма рассчитывается индивидуально и ежедневно. Размер кредита увеличивается на сумму добора, при этом срок кредита и рекомендуемые сроки возврата не изменяются.
 • КредитКасса предоставляет кредиты от 600 грн. до 20 000 грн.
 • Периодичность уплаты процентов выбирается клиентом на сайте – от 2 до 30 дней. Общий срок кредитования – 300 календарных дней. Указанный срок кредита является стандартным и не может изменяться по выбору потребителя. Вместе с тем кредит может быть погашен досрочно в любой день.
 • Плата за пользование кредитом зависит от суммы кредита и процентной ставки по кредиту
 • Виды процентных ставок: Стандартная процентная ставка – 2,5% в день, сниженная процентная ставка –2,5% в день, льготная процентная ставка – 0,01% в день
 • Пример расчета с Льготной процентной ставкой: при сумме кредита в 1 000 грн стоимость пользования за 1 день составит 0,1 грн Пример расчета с пониженной процентной ставкой: при сумме кредита в 1 000 грн, стоимость пользования за 1 день составит 25 грн Пример расчета по Стандартной процентной ставке: при сумме кредита в 1 000 грн, стоимость пользования за 1 день составит 25 грн
 • При досрочном погашении плата за пользование кредитом перечисляется – проценты начисляются на сумму кредита исключительно за период до его погашения.
 • Реальная годовая процентная ставка, процентов годовых:

  по «Стандартной процентной ставке» за весь срок кредитования и при периодичности уплаты процентов каждые 30 календарных дней – 99 947%

  за «Сниженной процентной ставкой» за весь срок кредитования и при периодичности уплаты процентов каждые 30 календарных дней – 99 947%.

  за «Льготной процентной ставкой» за весь срок кредитования – 4%.

Последствия, которые могут возникнуть у Заемщика в случае невыполнения обязательств перед финансовым партнером:

 • невозможность использования льготной и сниженной процентной ставки по кредиту;
 • Формирование отрицательной кредитной истории заемщика путем внесения информации о несвоевременном выполнении обязательств по кредиту в кредитное бюро, что может сделать невозможным или значительно усложнить получение кредита заемщиком в любом финансовом учреждении в будущем;
 • Может быть начат процесс принудительного взыскания долга или возможна передача прав требований по долгу третьим лицам;
 • Привлечение по урегулированию задолженности по кредиту коллекторской компании.
Background images
Video background image

А какой была Ваша ситуация?

Уверены – она оригинальна и неповторима.

Ведь за каждым кредитом – своя история.

Но в любом случае, лучшее - впереди!

Background rounds
Banner image

Компания №1

Компания №1 в номинациях «Лучший клиентский сервис» и «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов» по результатам ежегодной премии FinAwards 2023!

Исполнитель исследования ТОВ "БАНКІНГ КЛАС", период проведения исследования с 23.01.2023 по 31.03.2023

Подробнее

А также мы являемся лидером рейтинга микрофинансовых компаний Украины за 1 кв.2023 г. по версии finance.ua!

Исполнитель исследования ТОВ "Файненс.юа", период проведения исследования с 20.02.2023 по 17.03.2023

Подробнее
Background rounds
Background button
Background button
Background button
Background button

Преимущества

Просто

Block icon

Получите кредит без скрытых комиссий и платежем

Быстро

Block icon

Получите кредит под 0,01% за несколько минут, не выходя из дома

Безопасно

Block icon

Все финансовые операции и персональные данные клиентов надежно защищены

Прозрачно

Block icon

Получите кредит без скрытых комиссий и платежей